II Liceum Ogólnokształcące z BJN
ul. Kopernika 4. 17-100 Bielsk Podlaski
tel/fax 0857306690. tel 0858332142
szkola@lozbjn.pdt.pl

Bronisław Taraszkiewicz

Bronisław Taraszkiewicz (1892-1938) - białoruski językoznawca, tłumacz, publicysta, polityk, działacz społeczny.

Bronisław Taraszkiewicz
Autor pierwszej gramatyki języka białoruskiego dla szkół średnich w 1918. Opracowany przez niego system ortografii białoruskiej nazywany jest potocznie taraszkiewicą. Przełożył "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i Iliadę Homera na język białoruski. W latach 1922–1927 był posłem na Sejm II RP, w 1922-1924 prezes Białoruskiego Klubu Poselskiego. Był organizatorem i przywódcą Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady, prezesem jej klubu poselskiego. Aresztowany w Polsce w styczniu 1927 za działalność komunistyczną, w kwietniu 1930 został przedterminowo zwolniony, w 1932 aresztowany ponownie, w 1933 został wymieniony na Franciszka Olechnowicza i wyjechał do ZSRR. W 1937 został aresztowany, następnie rozstrzelany w Mińsku w wyniku czystek stalinowskich w ZSRR. 5 marca 1969 roku jego imię zostało nadane Liceum Ogólnokształcącemu z BJN w Bielsku Podlaskim.