II Liceum Ogólnokształcące z BJN
ul. Kopernika 4. 17-100 Bielsk Podlaski
tel/fax 0857306690. tel 0858332142
szkola@lozbjn.pdt.pl

Kadra

Rada Pedagogiczna II LO z BJN

Rada Pedagogiczna II LO z BJN

Andrzej Stepaniuk Dyrektor II LO z BJN

Zofia Korycka - język polski
Alicja Wyszkowska-Kobus - język polski
Mirosława Maleszewska - język polski
Eugenia Taranta - język białoruski
Anna Brzozowska - język białoruski
Alicja Nidae - język rosyjski, wiedza o kulturze
Eugenia Opalińska - język rosyjski
Helena Wasiluk - język rosyjski
Iwona Czyżyk - język angielski
Krystyna Boroń - język angielski
Włodzimierz Wawulski - historia
Ewa Ostapkowicz - religia, historia, wiedza o społeczeństwie
Mikołaj Babulewicz - matematyka
Ireneusz Krasowski - matematyka, technologia informacyjna
Anna Proniewicka - fizyka, matematyka
Sławomir Niedźwiecki - informatyka, technologia informacyjna
Eugenia Kruk - geografia
Halina Jakimiuk - chemia
Irena Trojanczuk - biologia
Ewa Bielawska - przysposobienie obronne
Anatoli Sawicki - wychowanie fizyczne
Eugeniusz Bedeniczuk - wychowanie fizyczne
Dariusz Filimoniuk - wychowanie fizyczne
ks. Jarosław Ciełuszecki - religia
ks. Piotr Snarski - religia
Katarzyna Ignatiuk - bibliotekarz
Maria Nikołajuk - pedagog