II Liceum Ogólnokształcące z BJN
ul. Kopernika 4. 17-100 Bielsk Podlaski
tel/fax 0857306690. tel 0858332142
szkola@lozbjn.pdt.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

Kalendarz maturzysty 2009 [ więcej ... ]

1.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone przygotowaniom do nowego roku szkolnego.

29.08.2008 r.

2.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

01.09.2008 r.

3.

Ślubowanie uczniów klas I. Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

wrzesień 2008 r.

4.

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas III. Omówienie przygotowań do Matury 2008.

wrzesień 2008 r.

5.

Wybory Rady Rodziców. Wspólne posiedzenie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców poświęcone zatwierdzeniu Programu wychowawczego szkoły.

październik 2008 r.

6.

Próbna matura klas III.

termin zostanie określony przez OKE

7.

Samokształceniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej (tematyka zostanie dostosowana do bieżących potrzeb).

listopad 2008 r.

8.

Spotkania poświęcone Świętu Niepodległości.

listopad 2008 r.

9.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone omówieniu wyników próbnej matury klas III.

grudzień 2008 r.

10.

Zimowa przerwa świąteczna.

24 – 31.12.2008 r.

11.

Prawosławne Święta Bożego Narodzenia.

07 – 08.01.2009 r.

12.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I semestr.

16.01.2009 r.

13.

Studniówka.

25.01.2009 r.

14.

Ferie zimowe.

26.01 – 08.02.2009 r.

15.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III poświęcone omówieniu wyników nauczania w I semestrze.

15.02.2009 r.

16.

Samokształceniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej (tematyka zostanie dostosowana do bieżących potrzeb).

marzec 2009 r.

17.

Wiosenna przerwa świąteczna.

09 – 14.04.2009 r.

18.

Dni Białoruskie w II LO z BJN.

marzec 2009 r.

19.

Próbna matura klas II.

kwiecień 2009 r.

20.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone końcowej klasyfikacji uczniów klas III oraz omówienie wyników próbnej matury klas II.

kwiecień  2009 r.

21.

Prawosławne Święta Wielkanocne.


22.

Zakończenie zajęć w klasach III.

24.04.2009 r.

23.

Spotkania wychowawców klas I i II z rodzicami uczniów.

kwiecień/maj 2009 r.

24.

Matura 2008 – egzamin pisemny i ustny.

maj 2009 r. ( szczegółowe terminy zostaną podane po ustaleniach dyrektora CKE )

25.

Spotkania poświęcone Konstytucji 3 Maja.

maj 2009 r.

26.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu rocznej klasyfikacji uczniów klas I i II.

16.06.2009 r.

27.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów klas I – II.

19.06.2009 r.

28.

Ferie letnie.

19.06 – 31.08.2009 r.

29.

Ogłoszenie wyników Matury 2008.

czerwiec/lipiec 2008 r.

Kalendarz roku szkolnego 2008/09 będzie uzupełniany w miarę potrzeb na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego z BJN
im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.