Międzynarodowy Dzień Liczby Pi - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
czwartek, 14 marca 2019 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

W czwartek na całym świecie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych – trwają obchody Dnia Liczby Pi. Liczba pi jest stałą matematyczną, która odpowiada stosunkowi obwodu koła do jego średnicy. Jej duże – zarówno rzeczywiste, jak i symboliczne – znaczenie dla matematyki skłoniło wiele osób na całym globie do uznania tego święta.

Najczęściej podaje się wartość pi jako 3,14 – jest to jednak duże uproszczenie. Ilość cyfr po przecinku jest w tej liczbie nieskończona. Dodatkowo jest to rozwinięcie dziesiętne nieokresowe – w przeciwieństwie do okresowego nie powtarza się w żaden regularny sposób.

Dzień Liczby Pi przypada 14 marca, ponieważ w amerykańskim formacie zapisu daty (miesiąc-dzień-rok) to 3/14. Z okazji tego święta często podejmowana jest dyskusja o znaczeniu liczby pi dla współczesnej matematyki. Poza tym Dzień Liczby Pi jest świętowany jedzeniem ciasta – głównie z uwagi na możliwą w języku angielskim grę słów z użyciem słów „pi” i „ciasto” (z ang. „pie”)

14 marca stał się również zwyczajowym dniem, w którym Massachussets Institute of Technology (określany zazwyczaj jako najlepsza uczelnia techniczna na świecie) ogłasza decyzję o przyjęciu na studia aplikantów. W tym samym dniu wypadają także urodziny Alberta Einsteina.Wstecz