5 października: Światowy Dzień Nauczyciela - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

5 października: Światowy Dzień Nauczyciela
sobota, 5 października 2013 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Pozostałe  

Hasłem tegorocznych obchodów Dnia jest „Potrzeba nauczycieli!” (A Call for Teachers!). Obchody organizowane są tradycyjnie wspólnie przez UNESCO, Międzynarodową Organizację Pracy, UNDP, UNICEF i Education International.

To nauczyciele stanowią o powodzeniu planów zapewnienia wszystkim równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, dlatego realizacja celów Edukacji dla Wszystkich wiąże się bezpośrednio z hasłem tegorocznych obchodów Dnia. „Wysokiej jakości edukacja to nadzieja i obietnica lepszego życia. Nic nie przyczyni się bardziej do budowania trwałego fundamentu pokoju i zrównoważonego rozwoju niż edukacja na wysokim poziomie, dostarczona przez dobrze wyszkolonych, odpowiednio wynagrodzonych i wysoko zmotywowanych nauczycieli. Dzisiejsze problemy edukacyjne świata wynikają w znacznej mierze z ogromnego niedoboru wykwalifikowanych kadr.

Według najnowszych szacunków, dla osiągnięcia do 2015 roku Milenijnych Celów Rozwoju niezbędnych jest 1,58 mln nowych stanowisk pracy dla nauczycieli oraz wymiana 3,66 mln z nich na osoby o wyższych kwalifikacjach. Łącznie do 2015 roku potrzeba będzie 5,24 mln nowych nauczycieli, by zrealizować choćby jedno tylko hasło MCR i Edukacji dla Wszystkich, dotyczące powszechnego dostępu do edukacji na poziomie podstawowym. W tej chwili, poza jakimkolwiek systemem nauczania znajduje się 57 mln dzieci w wieku kwalifikującym je do szkoły podstawowej. Ponad połowa z nich to dziewczynki.

Problem polega nie tylko na liczbowym niedoborze kadr nauczycielskich, ale także na tym, że w niektórych regionach świata większość nauczycieli to osoby o niedostatecznych kwalifikacjach, niskim statusie społecznym i równie niskim wynagrodzeniu.

Zaangażowanie w kwestie związane z zawodem nauczycielskim oznacza w praktyce zapewnienie właściwych szkoleń, możliwość stałego rozwoju zawodowego i obronę praw nauczycielskich. Światowy Dzień Nauczyciela zwraca uwagę na potrzebę przywrócenia zawodowi nauczycielskiemu jego dawnego znaczenia, nie tylko w interesie samych nauczycieli i uczniów, ale całego społeczeństwa, na którego przyszłość nauczyciele mają szczególnie istotny wpływ.

Od niedawna dostępny jest w Internecie eAtlas UNESCO, w którym przedstawiono aktualne dane na temat stanu edukacji w ponad 200 krajach, a także oceny i prognozy opracowane na podstawie wskaźników Instytutu Statystycznego UNESCO (UIS) w Montrealu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Eurostat. eAtlas zawiera także dane na temat stanu i potrzeb kadr nauczycielskich, prognozy opracowywane na kolejne lata oraz dane na temat warunków pracy i kwalifikacji nauczycieli w 60 wybranych krajach.

Program obchodów Dnia w siedzibie UNESCO W Paryżu przewiduje m.in. konferencję na temat aktualnej kondycji zawodu nauczycielskiego na świecie (z udziałem Dyrektor Generalnej Iriny Bokovej oraz Sekretarza Generalnego Education International, Freda van Leeuwena), a także inaugurację Roku Działań Globalnych „Dla edukacji: lepszej jakości edukacja dla lepszego świata”.Wstecz