Konkurs „(NIE)widzialni za granicą” - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Konkurs „(NIE)widzialni za granicą”
piątek, 28 maja 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym „(NIE)widzialni za granicą” organizowanym przez Zespół  Profilaktyki  Wydziału  Prewencji  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Białymstoku, przy współpracy z instytucjami realizującymi zadania w obszarze przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi oraz Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim.

Konkurs polega na wykonaniu plakatu przez ucznia szkoły ponadpodstawowej do lat 19. Plakat  powinien  być  wykonany  z  wykorzystaniem  dowolnej  techniki  plastycznej  np. malowanie farbami, pastelami, mazakami, kredkami, etc. Format pracy A2.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z handlem ludźmi oraz zagrożeniami jakie niosą za sobą następstwa nieprzemyślanych wyjazdów zagranicznych.  Plakat należ złożyć osobiście lub przesłać do Komendy  Powiatowej  Policji  w Bielsku Podlaskim na  adres  ul. Kopernika  7,  17-100  Bielsk  Podlaski z  dopiskiem: Konkurs  na plakat ph. „(NIE)widzialni za granicą” do dnia 4 czerwca 2021roku.Wraz z pracą uczestnik  do  18  roku  życia  przekazuje wypełniony  załącznik  nr   1 – zgoda rodzica/opiekuna  prawnego  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  rozpowszechnianie wizerunku   uczestnika   konkursu ph.  „(NIE)widzialni  za  granicą”  wraz  z  klauzulą informacyjną.

 Regulamin konkursu i zgodę rodziców zamieszczam w plikach. Nagrody czekają!

Agnieszka Daniluk

 

REGULAMIN konkursu ph. „(NIE)widzialni za granicą”

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ph. „(NIE)widzialni za granicą”Wstecz