Oferta edukacyjna II LO z BJN na rok szkolny 2021/2022 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Oferta edukacyjna II LO z BJN na rok szkolny 2021/2022
poniedziałek, 29 marca 2021 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Komunikaty  

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych.

II LO z BJN w Bielsku Podlaskim znajduje się wśród najlepszych szkół województwa podlaskiego w rankingu organizowanym przez miesięcznik i portal Perspektywy. Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2021 ogłoszonego 27 stycznia 2021 r. szkoła uplasowała się na 12. miejscu w województwie podlaskim. W Podrankingu Olimpijskim 2021 II LO znalazło się na trzecim miejscu w województwie i 31. miejscu w Polsce.

Klasa i wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym

• Klasa a – matematyka, informatyka, fizyka,
• Klasa b – biologia, chemia, język angielski,
• Klasa c – język polski, historia, język angielski.

Liceum daje możliwość poszerzania wiedzy w ponad 30 kołach zainteresowań. Wolny czas można spędzać na zajęciach sportowych, śpiewając w zespole Spadczyna, redagując szkolną gazetkę „Lawa”, pracując w radiowęźle, współtworząc stronę internetową szkoły, tworząc spektakle w grupie teatralnej, poznając język niemiecki jako trzeci język obcy.

Atuty szkoły

 • Uczniowie II LO z BJN należą do elity uczniów województwa podlaskiego. Uczestniczą i zdobywają nagrody w ciekawych i wartościowych projektach edukacyjnych. Jako laureaci konkursów i olimpiad otrzymują nie tylko nagrody rzeczowe, ale przede wszystkim uzyskują indeksy uczelni wyższych.
 • II LO z BJN jest najlepszą szkołą w powiecie bielskim! Ma najwyższą zdawalność matury w powiecie bielskim. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.
 • II LO z BJN posiada certyfikat „Wiarygodna szkoła” w kategorii Liceum Ogólnokształcące. Certyfikat przyznawany jest szkołom, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Jest potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
 • W II LO z BJN wdrożono usługę Microsoft 365, a do edukacji zdalnej wykorzystywana jest platforma MS Teams.
 • W roku szkolnym 2020/2021 liceum uczestniczy w projekcie „Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”.
 • Szkoła zdobywa certyfikaty rankingu IT Szkoła, w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów Liceum w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Programie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki i NASK.
 • W szkole funkcjonuje jedyna w regionie akademia lokalna w programie Cisco Networking Academy, w ramach której uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z systemów i sieci komputerowych Cisco. Szkoła pomaga uczniom w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów, które potwierdzają ich umiejętności i ułatwiają podjęcie pracy w branży IT.
 • Uczniowie liceum zajęli I miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym Szkół o Puchar Starosty.
 • Szkoła znana jest z tego, że uczniowie bardzo chętnie angażują się w różne akcje o charakterze non profit i aktywnie wspierają ideę wolontariatu.
 • Szkoła znalazła się na I miejscu w województwie podlaskim w zaangażowaniu uczniów w 14. edycji Dnia Przedsiębiorczości.
 • Uczniowie II LO z BJN zostali nagrodzeni i otrzymali certyfikaty Fundacji Grupy Unibep Unitalent za udział w szkoleniach z praktycznej wiedzy na temat przedsiębiorczości i kreowania własnej aktywności zawodowej.
 • Klasopracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny.
 • Biblioteka szkolna oferuje bardzo bogaty księgozbiór.
 • Szkoła jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wstecz