Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Cyfrowej - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Cyfrowej
niedziela, 3 grudnia 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

W I etapie Olimpiady Cyfrowej do testu przystąpiło 2 346 osób z 242 szkół z całej Polski. Ze względu na dużą liczbę Uczestników i Uczestniczek oraz wysoki poziom współzawodnictwa Komitet Główny postanowił przyjąć do II etapu 299 osób, wśród których znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Mateusz Stepaniuk i Rafał Sobieraj. Opublikowana lista osób pozwala na analizę miast i szkół z których rekrutują się zakwalifikowani uczniowie.

Lista zakwalifikowanych osób w kolejności alfabetycznej.

Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2017 r.), mini-projektów (styczeń – luty 2018 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.).
Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.
Motyw przewodni edycji 2017/2018

W II edycji Olimpiada Cyfrowa skupimy się na kreatywnym korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. Tym zagadnieniom zostanie poświęcona duża część zadań stawianych przed Uczestnikami i Uczestniczkami na każdym etapie Olimpiady.

Zagadnienia szczegółowe:
  • odpowiedzialne tworzenie komunikatów,
  • przetwarzanie informacji,
  • sztuka prezentacji,
  • komunikacja i media jako przedmiot refleksji etycznej,
  • dziennikarstwo obywatelskie, realia globalnego obiegu informacji.


Wstecz