Rekrutacja - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim Składanie kwestionariuszy i świadectw do 22 czerwca 2018r. do godz. 15.00. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeżeli nie zostały złożone wcześniej) do 12 lipca 2018r. do godz. 15.00

Kwestionariusz kandydata jest do pobrania w sekretariacie liceum lub na stronie internetowej szkoły http://www.lozbjn.edu.pl

Kwestionariusz do pobrania

Ulotka rekrutacyjna

CZEKAMY NA CIEBIE !!!