Konkurs: II LO we wspomnieniach i fotografii - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Konkurs: II LO we wspomnieniach i fotografii
środa, 2 grudnia 2009 roku
Dodał: II LOzBJN
Kategoria: Pozostałe  

Wrzesień dla uczniów i nauczycieli kojarzy się z początkiem roku szkolnego i dzwonkiem wzywającym na lekcje.
Przypomną sobie o tym absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

We wrześniu 2010 roku będzie miał miejsce zjazd absolwentów. Z tej okazji wszystkich nauczycieli, absolwentów oraz obecnych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie „Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim we wspomnieniach i fotografii”. Zebrane wspomnienia oraz zdjęcia wzbogacą ponad sześćdziesięcioletną historię szkoły. W przyszłości zostaną wydane w formie książkowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas zjazdu. Autorzy najciekawszych wspomnień otrzymają nagrody.Regulamin konkursu „Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim we wspomnieniach i fotografii”

Organizatorzy
 • Fundusz Lokalny na rzecz Rozwoju Społecznego
 • Muzeum w Bielsku Podlaskim
 • II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
Honorowy patronat
Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski

Cele konkursu
 • zachęcenie do poznania i upowszechniania historii II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 • pogłębienie tożsamości narodowej
 • rozwijanie zdolności literackich
Zasady konkursu
 • Konkurs adresowany jest do nauczycieli, absolwentów i obecnych uczniów II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.
 • Tematem prac nadesłanych na konkurs powinny być wspomnienia szkolne osób uczących się lub nauczających w II Liceum Ogólnokształcącym wzbogacone fotografiami.
 • Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  – „Zza katedry” – przeznaczony dla nauczycieli,
  – „Zza szkolnej ławy” – przeznaczony dla absolwentów oraz aktualnie uczącej się młodzieży (zebranie wspomnień swoich rodziców czy dziadków).
 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego egzemplarza pracy w postaci wydruku, maszynopisu lub rękopisu wzbogaconego fotografiami. Mile widziana wersja elektroniczna.
 • Uczestnik może złożyć po jednej pracy w każdej kategorii.
 • Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, rok ukończenia szkoły, adres i telefon, adres e-mailowy, nazwę kategorii.
 • Osoby nadsyłające swoje prace wyrażają zgodę na ich nieodpłatne publikowanie i prezentowanie oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. nr 133, poz. 833 ze zmianami).
 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
 • Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas zjazdu absolwentów we wrześniu 2010 r.
Uwagi organizatorów
 • Oryginalne fotografie po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom.
Biuro organizacyjne
Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45
17-100 Bielsk Podlaski, tel./faks: 85 730 22 44
e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl
www.muzeum.bialystok.pl

Wstecz