Etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
czwartek, 28 marca 2019 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

W dniach 22-23 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z innymi wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju. W tym roku tematem wiodącym Olimpiady był temat   „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”. Nasze województwo reprezentowała grupa 10 uczniów, w tym sześciu przedstawicieli, byli to uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Br. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Byli to:
 • Inez Dmitruk klasa IId
 • Martyna Grygoruk Klasa IIb
 • Błażej Jaroszewicz klasa IIc
 • Patrycja Pawluczuk klasa IIc
 • Natalia Szwarc klasa IIc
 • Julia Wawrysiuk klasa IIa.
Przybyłych z całego kraju, 160 uczestników Olimpiady przywitali:
 • Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Przewodniczący Komitetu Głównego OWoBiO
 • Prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 • Marek Łapiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP
 • Dr hab.Piotr Wawrzyk Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Płk. Mirosław Łabęcki Dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO.

Po uroczystym otwarciu, rozpoczął się test decydujący o tym, kto ze 160 osób przejdzie do II części III etapu. Uczestnicy Olimpiady wzięli również udział panelu dyskusyjnym „System Narodów Zjednoczonych – strażnik pokoju czy bierny obserwator starć mocarstw?”. Moderatorem panelu był dr hab. Marek Madej, Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, a uczestnikami:

 • MariolaRatschka – p.o, Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
 • Dr hab.Piotr Wawrzyk – Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Dr hab. Irena Rysińska – Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW.

Po zakończeniu panelu odbyło się ogłoszenie wyników testu. Okazała się, że wśród laureatów Olimpiady znaleźli się nasi uczniowie. Po emocjonującej walce w finałowym quzie, Błażej Jaroszewicz zajął 6 miejsce a Martyna Grygoruk 8 miejsce. Dodajmy,że do tej pory są to najwyższe miejsca przedstawicieli Podlasia w tej Olimpiadzie. Laureaci otrzymali bardzo cenne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Opiekunem uczniów był mgr Włodzimierz Wawulski. Gratulujemy!Wstecz