XXV Olimpiada Języka Białoruskiego - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

XXV Olimpiada Języka Białoruskiego
czwartek, 21 marca 2019 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

W dniu 21 marca br. w naszej szkole odbyły się eliminacje centralne 25. edycji Olimpiady Języka Białoruskiego. Wzięło w nich udział 20 uczniów: 7 z LO z DNJB w Hajnówce oraz 13 uczniów z naszej szkoły. Reprezentowali nas uczniowie klas pierwszych i drugich. Temat przewodni tegorocznej olimpiady brzmiał: „Życie i twórczość Maksima Bahdanowicza”. Eliminacje centralne składały się z części pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej uczniowie musieli napisać wypracowanie oraz tekst gramatyczny, zaś w części ustnej – odpowiadali na wylosowane pytanie z literatury białoruskiej.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki eliminacji centralnych. Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów!

Organizatorem olimpiady jest Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Olimpiada realizowana jest w formie zawodów trójstopniowych:

  • eliminacje szkolne - składają się z opracowania pisemnego i odpowiedzi ustnej;
  • eliminacje okręgowe - biorą w nich udział zdobywcy co najmniej 70% punktów w eliminacjach szkolnych, składają się z egzaminu pisemnego (polega na napisaniu rozprawki na temat wybrany spośród trzech propozycji obracających się wokół tematu przewodniego danej edycji olimpiady bądź stosunków polsko-białoruskich; uczestnicy muszą zmierzyć się również z tekstem do przetłumaczenia z języka białoruskiego na polski) oraz ustnego (pytania dotyczące historii, języka, kultury białoruskiej oraz polsko-białoruskich związków kulturowych)
  • eliminacje centralne - biorą w nich udział zdobywcy co najmniej 80% punktów w eliminacjach okręgowych, jednak nie więcej niż 50 osób; składają się z egzaminu pisemnego i ustnego przed komisją powołaną przez Komitet Główny Olimpiady.

Wyniki olimpiady są honorowane przez wiele uczelni w kraju i laureaci wstępują tam bez egzaminów. 

Fot. Natalia StepaniukWstecz