Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2019 - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2019
czwartek, 10 stycznia 2019 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

W czwartek, 10 stycznia 2019 r., miesięcznik i portal "Perspektywy" przedstawił ranking najlepszych liceów i techników 2019 w Polsce.  Z przyjemnością informujemy, że Nasza Szkoła po raz kolejny zdobyła "Srebrną Tarczę" - znak najwyższej jakości szkoły w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2019. Ranking wskazuje szkoły, które dają nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowują i kształtują postawę życiową młodego człowieka.

Nasze Liceum w Rankingu Liceów Ogólnokształcących zajęło:

  • 1. miejsce w powiecie bielskim
  • 12. miejsce w woj. podlaskim
  • W Podrankingu Olimpijskim 2019 II LOzBJN znalazło się na 1. miejscu w województwie i 22. miejscu w Polsce.
Dobra szkoła otwiera wszystkie drzwi !

Ranking 2019 uwzględnia dane dotyczące 2126 liceów ogólnokształcących oraz 1731 techników (bez szkół dla dorosłych). Na stronach internetowych „Perspektyw” znajdziecie wykaz tysiąca najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w edycji 2019.

Zestawienie uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2018 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Pod uwagę wzięto wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz (w przypadku techników) wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników matury międzynarodowej.

W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 weszli przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Osobą spinającą te grupy jest przewodniczący kapituły prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP.Wstecz