Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami! - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!
środa, 26 września 2018 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.Wstecz