II edycja Olimpiady Cyfrowej - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

II edycja Olimpiady Cyfrowej
czwartek, 23 listopada 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 listopada uczniowie naszej szkoły rywalizowali w pierwszym etapie Olimpiady Cyfrowej. Do testów przystąpili: Bagiński Adrian, Kryszpiniuk Gabriel, Jurczuk Nektariusz, Łopaciuk Patryk, Łukaszuk Katarzyna, Mieleszko Mateusz, Sobieraj Rafał, Stepaniuk Mateusz, Bociuk Maciej, Sadowska Ewelina, Zinkiewicz Łukasz.

Aby rozwiązać test, każdemu uczniowi i uczennicy potrzebny był komputer ze stabilnym łączem internetowym  lub urządzenie mobilne (np. telefon lub tablet) z dostępem do internetu.
Każdy uczestnik i uczestniczka otrzymał/a, na adres email podany przy rejestracji, indywidualny link, pod którym znalazły się zadania I etapu Olimpiady Cyfrowej. Zadania były aktywne w czasie trwania Olimpiady.
Test składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, które uczniowie otrzymali w losowej kolejności.  Na rozwiązanie całego testu uczestnicy mieli 60 minut.
Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.
Opiekunem uczniów jest Sławomir Niedźwiecki


Wstecz