Pierwsze absolwentki kursu Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy - II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 

Pierwsze absolwentki kursu Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy
niedziela, 24 września 2017 roku
Dodał: Sławomir Niedźwiecki
Kategoria: Osiągnięcia  

Z przyjemnością informujemy, że Martyna Sacharczuk i Paulina Sacharczuk z kl. III A oraz Ewelina Sadowska z kl. II A są pierwszymi absolwentkami kursu Introduction to the Internet of Everything (Wprowadzenie do Internetu Wszechrzeczy). Dzięki kursowi uczniowie mogli dowiedzieć się, co dla nas wszystkich będzie oznaczać rozwój Internetu Wszechrzeczy i jak wpłynie to na zmiany rynku pracy, który wykształci się w związku z nowym trendem. Kurs prowadzony były w ramach Lokalnej Akademii CISCO. Gratulujemy!

Celem kursu było wprowadzenie podstawowych koncepcji i technologii, które przyczyniły się do powstania Internetu Wszechrzeczy. Kurs pomaga w rozwijaniu umiejętności i wiedzy, tak aby uczeń był w stanie:  
  • Wyjaśnić wpływ Internetu Wszechrzeczy na nasz świat.
  • Wyczerpująco omówić interakcje zachodzące między ludźmi, procesami, danymi i rzeczami, które tworzą Internet Wszechrzeczy.
  • Konfigurować urządzenia sieciowe i aplikacje służące do wspierania poszczególnych realizacji IoE.
  • Wyjaśnić korzyści i wyzwania związane z IoE.
  • Wyjaśnić opracowywanie prototypów oraz modelowanie w IoE.


Wstecz